privacyverklaring

Intense Websites, gevestigd aan de lijndonk 4 in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Intense WebsitesBreda Business ParkLijndonk 44825 GG Bredamobiel : 0621390312 website : http://intensewebsites.nl

Roel van Heel is de Functionaris Gegevensbescherming van Intense Websites. Hij is te bereiken via info@intensewebsites.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intense Websites verwerkt jouw gebruik van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. ​

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Intense Websites verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan om hun online activiteiten te laten plaatsvinden. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder dat persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@intensewebsites.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grond wij wij verwerken

Intense Websites voor uw volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenJe de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Intense Websites analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Intense Websites verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Intense Websites neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Intense Websites) tussen zit. Intense Websites gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • Mail Blue : E-mailmarketingsysteem om de betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste activiteiten binnen Intense Websites.
 • Webinarjam : Webinar systeem waar de betrokkenen zich kunnen opgeven voor het volgen van een online masterclass.

Hoe lang we de persoongegevens bewaren

Intense Websites bewaart je identiteit niet meer. Wij stellen de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categories) van persoonsgegevens:

 • Active Campaign : jouw contactgegevens worden bewaard tot op het moment dat je zelf besluit dat je uitgeschreven wil worden
 • Webinarjam : de contactgegevens binnen Webinarjam worden periodiek opgeschoond en zijn slechts korte termijn beschikbaar binnen Webinarjam. De contactgegevens worden doorgespeeld aan Active Campaign waar ze beschikbaar blijven tot op het moment dat jij besluit om jezelf uit te schrijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Intense Websites gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies sterven geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen, tablet van smartphone. De cookies sterven wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar hun respectieve instellingen en instellingen werkt. Ook kunnen wij uw website optimaliseren. Je kunt op cookies klikken om deze internetbrowser zo in te zetten dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kun je eerder die eerder wordt opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@intensewebsites.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Intense Websites zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Intense Websites wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intense Websites neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@intensewebsites.nl.